Allmänna villkor


Betalning

Priser: Alla priser är angivna i svenska kronor, inklusive moms.  

Förskott: Betalning för kurser och produkter görs i förskott.  

Kortbetalning: Kortbetalningen görs via Stripe som är certifierade till PCI Service Provider Level 1.  

SSL: All information som rör din betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Stripe och dina kortuppgifter varken registreras eller lagras av Framgångspraktiken (det företag som äger Yoga- och Gongportalen).
  
Kvitto: Ett kvitto skickas till din mejladress efter genomfört köp. Vill du ha ett mer specificerat kvitto på din betalning skickar du information om vad som ska specificeras och uppgifter om vilket köp som avses till pia@framgangspraktiken.se.

Prenumeration: Vid prenumeration görs betalning i förskott och ditt kort eller konto belastas den dag du genomför kortbetalningen eller uppgraderar din prenumerationstyp. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande tills att du eventuellt säger upp din prenumeration.

Du avslutar din prenumeration genom att säga upp prenumerationen senast dagen innan sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen på hemsidan, under dina inställningar som inloggad på ditt konto där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar. En pågående prenumeration löper alltid prenumerationsperioden ut. Återbetalning görs inte för delvis outnyttjad betalperiod.

Erbjudanden: Erbjudanden, rabatter och gratis prova-på-tid får nyttjas en (1) gång av samma användare. Erbjudande som startas med en period utan kostnad kan avslutas efter den första prenumerationsmånaden.


Om jag ångrar mig?

Ångerrätt: Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap 11§ (2005:59) finns ingen ångerrätt på digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till påbörjad leverans.  


Cookies och Integritetspolicy

Detaljerad information om cookies och integritet finns här:
Cookies
Integritetspolicy


Äganderätt & skyldigheter

Framgångspraktiken äger fulla rättigheter till allt innehåll på Yoga- och Gongportalen. Grafik, bilder, logotyper, texter och mjukvara skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten. Ingenting i dessa användarvillkor medför att kunden ges någon som helst rätt till Framgångspraktikens immateriella rättigheter. Kund får inte kopiera, sälja eller dela innehållet.  

Framgångspraktiken kan avböja din bokning av en produkt eller tjänst om vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den i förskott betalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en månad innan du ser pengarna på ditt konto.  

Framgångspraktiken förbehåller sig rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar, produkter, tjänster och ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom.

Framgångspraktiken kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och digitala möten. Detta material kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mejl till pia@framgangspraktiken.se  

Avpersonifierat innehåll från dina kommentarer på sociala medier som administreras av Framgångspraktiken samt på denna webbplats kan komma att användas i marknadsföringsmaterial.  

Framgångspraktiken har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett konto utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt.  

Framgångspraktikens skyldigheter 
Tjänster och produkter tillhandahålls via New Zenler. Framgångspraktiken strävar efter att alla tjänster och produkter ska vara tillgängliga hela dygnet, men reserverar sig för driftsstörningar på grund av planerade driftsavbrott för till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara samt oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma pga händelser utanför Framgångspraktikens kontroll.  Det är av högsta prioritet att kortbetalningar sker säkert här. Betalleverantören Stripe hanterar och krypterar all information när dina betalningar görs så ingen data kring ditt betalkort hanteras hos Framgångspraktiken utan enbart hos Stripe.    

Kundens skyldigheter
Kund ansvarar för sin egen information och användandet och resultatet därav. Kund ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiella. Kund intygar att tjänsten inte kommer att användas av fler personer än avtal är tecknat för. Om detta missbrukas har Framgångspraktiken rätt att debitera för detta.  

Kund förbinder sig att INTE:
 - sprida spam i våra forum / community.
- sprida olaglig information så som barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp samt att begå brott eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
- delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.
- otillbörligt använda tjänsten.

Där community ingår i tjänsten förbinder vi oss alla att hålla en god ton och måna om varandra.  

Brott mot avtalet kan resultera i åtal. Kund förbinder sig också att ersätta och hålla Framgångspraktiken skadeslös från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av tjänsten.  

Ansvarsbegränsning 
Framgångspraktiken avsäger sig allt ansvar för alla typer av direkta eller indirekta skador, men eller förluster orsakat av användandet av tjänsten.

Vid tekniska fel, störningar eller underhåll sker ingen återbetalning av eventuella avgifter som erlagts och ingen kompensation utbetalas.    

Framgångspraktiken ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, men, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser, användandet av tjänster eller produkter. Allt deltagande sker under eget ansvar.  

I tjänsten tillhandahålls kunskap, verktyg och metoder baserade på såväl vetenskap som erfarenhet och tradition. Kunden är själv ansvarig för implementering av tjänster och produkter. Tjänster och produkter är inte en ersättning för medicinska råd, rekommendationer eller insatser. Kunden är själv ansvarig för att ta till sig information och göra bedömningar som rör den egna kroppen och hälsan relaterat till tjänster och produkter.


Övriga köpvillkor 

Reservationer 
Framgångspraktiken reserverar sig för slutförsäljning och eventuella tryckfel samt förbehåller sig rätten att justera priser och erbjudanden.  

Force Majeure
Framgångspraktiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsatts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.  

Lagar och regler
Vid retur eller reklamation gäller Konsumentverkets regler för e-handel samt distansavtalslagen. Vid eventuell tvist kommer Framgångspraktiken att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.  

Företagsuppgifter: 

Framgångspraktiken
Ånestadsgatan 307
603 71 Norrköping

070 – 41 00 423
pia@framgangspraktiken.se

Orgnr: 710628-1947
Momsregnr: SE710628194701  


Villkorsändringar 

Framgångspraktiken har rätt att ändra dessa villkor. Innan en villkorsändring träder i kraft meddelas detta via e-postutskick om ändringen påverkar befintliga användare.  

Uppdaterad: 2021-02-21