Yoga- och Gongportalens bibliotek

Pia Hidenius

Här ser du vad du får
som medlem på Yoga- och Gongportalen

TIPS & TEKNIK

Bra att tänka på samt yogapassens struktur och effekter

 • Text att läsa
 • 3 sidor
Grundläggande teknik: Sittställningar, eldandning, långa djupa andetag, rotlås

 • Filma
 • 25 min
Etablera regelbundet yoga-utövande: Mina 10 bästa tips


 • Text att läsa
 • 2 sidor

MEDITATIONER

Meditation: Långa djupa andetag

 • Filma
 • 4 min
Meditation för ett lugnt hjärta


 • Filma
 • 7 min
Meditation för känslomässig balans och perspektiv

 • Filma
 • 6 min
Mantra-meditation för frid, fred, flyt och framgång (Sat Narayan)

 • Filma
 • 12 min
Mantra-meditation för vägledning och beskydd (Ad Guray Nameh)

 • Filma
 • 7 min
Lugn och energi: Olika tekniker med näsborre-andning

 • Filma
 • 20 min
Meditation: Flödet av livskraft


 • Ljudfil
 • 9 min
Meditation: Betraktaren


 • Ljudfil
 • 8 min
Meditation för att släppa det förflutna särskilt ilska från barndomen

 • Filma
 • 11 min
1-minutersandning för djup avslappning, reducerad oro och rädsla

 • Filma
 • 7 min
Mantra-meditation: Kirtan Kriya för mental balans mm


 • Filma
 • 14 min
Ong Kar Nirankar: Mantra-meditation för befrielse från egot


 • Filma
 • 14 min & 9 min
Dharti hai: Mantra-meditation för närvaro, flyt och välstånd

 • Filma
 • 8 min
Meditation: Kapa oönskade band


 • Ljudfil
 • 7 min
Meditation för tacksamhet


 • Ljudfil
 • 6 min

GONGBAD

Gong-bad (med intro och avslut)

 • Filma
 • 50 min
Gong-bad (utan intro och avslut)

 • Ljudfil
 • 45 min

KORTARE YOGA

Enskilda rörelser efter behov

 • Filma
 • 20 min
Övning: släppa spänningar

 • Filma
 • 4 min
Pausyoga / kontorsyoga

 • Filma
 • 12 min
Sittande Solhälsning

 • Filma
 • 13 min
Övningar för våra leder

 • Filma
 • 20 min
Stående Solhälsning, variant

 • Filma
 • 10 minuter
Satt Kriya

 • Filma
 • 7 min

YOGAPASS MED GONG-AVSLAPPNING

Yoga för ökad lungkapacitet & Gong
 
 • Filma
 • 30 minuter
Yoga för energiflöde och rygg & Gong

 • Filma
 • 60 min
Yoga för hjärta och immunförsvar & Gong

 • Filma
 • 65 min
Yoga för rygg och nacke (på stol) & Gong

 • Filma
 • 45 min
Yoga för andning, lungor och cirkulation & Gong

 • Filma
 • 45 min
Yoga för att öppna upp hjärtat & Gong

 • Filma
 • 60 min
Yoga för rygg och höfter & Gong

 • Filma
 • 60 min
Yoga för att rensa sinnet med meditation på din identitet

 • Filma
 • 45 min
Yoga för utrensning genom huden
 
 • Filma
 • 45 min
Yoga för din innersta intention

 
 • Filma
 • 50 min

KUNSKAPSBANK

Hur vi gör och varför - om olika tekniker och verktyg

 • Text att läsa
 • 7 sidor
Yogisk anatomi: Chakrasystemet

 • Text att läsa
 • 3 sidor
Lär dig mer om Gong


 • Text att läsa
 • 2 sidor
Testa dina kunskaper och lär dig något nytt

 • Frågesport

Använd ditt friskvårdsbidrag på Yoga- och Gongportalen genom Wellnet eller mot uppvisande av kvitto.Wellnet: Sök på "Framgångspraktiken" så hittar du "Online Yoga & Gong" som är Yoga- och Gongportalen.

Pia Hidenius

Lugn, kraft, balans och personlig utveckling
utifrån dina förutsättningar
oavsett erfarenhet och ålder.
Jag leder dig på vägen.